Chào mừng đến với Trại Chim Bồ Câu Pháp PHƯƠNG THẢO

Trại chim Bồ câu Pháp PHƯƠNG THẢO

Đ/c Xóm 3 - Trực Thắng - Trực Ninh - Nam Định

Đ/t: 01696148139

Tư vấn kỹ thuật nuôi chim Bồ câu, Hạch toán kinh tế, cung cập Giống chim